Józef Jan Gałecki

   Józef Jan Gałecki - mgr sztuki Akademii Muzycznej w Łodzi, absolwent Podyplomowego Studium Kierowania Działalnością Kulturalną na Uniwersytecie Warszawskim, nauczyciel muzyki, kompozytor, autor tekstów. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS: Sekcji B - Autorów Muzyki Rozrywkowej i Tanecznej i Sekcji D - Autorów Małych Form Literackich oraz Sekcji Literackiej Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR. Kierownik zajęć pozalekcyjnych w łódzkich szkołach średnich (1963/90); dyrektor Zakładowego Domu Kultury Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” (1974/93); członek Rady Programowej Komitetu ds. Radia i Telewizji (1981/89); założyciel i kierownik artystyczny Dziecięcego Zespołu Estradowego „Sezamki” (1983-2003) oraz Grupy Wokalnej „Amabile” (1974/93); długoletni nauczyciel, wychowawca i animator kultury; autor i reżyser  widowisk i koncertów estradowych.